Platon Kampı

Başvuru için tıklayın!

İki hafta sürecek kampta Platon’un felsefesi metinler üzerinden işlenecek. Kamp boyunca sürecek ana müfredatın yanı sıra küçük gruplarla yuvarlak masa tartışmaları yapılacak. Ele alınacak ana müfredat Platon’un epistemolojisi ve metafiziği olacak. Bu bağlamda, her gün saat sabah 9.00 – 12.00 arası amfi derslerinde sırasıyla şu metinlere yoğunlaşılacak. İlk hafta Menon, Phaedon ve Devlet; ikinci hafta ise Sofist, Timaios ve Parmenides. Böylece basitten karmaşığa, ağır ağır Platon’un idealar kuramı inşa edilecek, epistemoloji ve kozmolojisine bağlanacak ve sorgulanacak.

Sabah oturumlarında takip edilecek bu müfredatın yanı sıra Platon’un eserlerinde tartıştığı farklı felsefi konular yuvarlak masa tartışmalarında ele alınacak. Katılımcılar kendi seçecekleri yuvarlak masa grupları içerisinde belli bir felsefi temayı Platon’un farklı diyalogları üzerinden hocalar eşliğinde tartışma fırsatı bulacak. Örneğin, Grup A Platon’un estetiği, Grup B ise etiğini konu olarak alacak ve hafta boyunca bu temalar etrafında dönen muhtelif diyalogları gözden geçirerek bütünlüklü bir kavrayış edinmeye çabalayacaklar. İkinci hafta, yeni yuvarlak masa gruplarıyla yeni temalar belirlenecek. Bu bağlamda her katılımcı içinde olacağı yuvarlak masa grubunun tartışacağı felsefi temayı ele alan farklı bir Platon diyaloğunu çalışmış olarak kampa gelecek ki tartışmalarda farklı perspektifler ortaya sunulabilsin. Örneğin, A Grubu’nda olan katılımcılardan biri estetik teması altında Ion diyaloğunu, bir diğeri ise Phaedrus diyaloğunu çalışmış olacaklar. Grupların işleyeceği temalar ve bu temalara tekabül eden diyaloglar kamptan birkaç ay öncesinde tüm katılımcılara bir liste şeklinde temin edilecek.

Kamp sonuna kadar Platon’un birçok eserine böylece değinilmiş olacak.  Katılımcılar yuvarlak masa tartışmalarında, kenarda köşede kalmış, çoğu müfredatta kendine yer bulamayan Platon diyaloglarını gözden geçirme fırsatı bulacaklar. Kampın temelini teşkil edecek olan ana müfredat (metafizik, epistemoloji), yuvarlak masa tartışmalarında işlenecek farklı metinler ve temalarla pekiştirilecek. Bu sayede, Platon’a derinlemesine ve bütüncül bir bakış açısı yaratmak hedeflenecek.

Yer: Nesin Matematik Köyü
Tarih: 7-20 Ağustos
Kontenjan: 25 kişi
Hedef Kitle: Herkese açık

Fiyat: Günlük fiyat çadırda konaklama için 80 TL, koğuş için 110 TL. Bu fiyatlara günde dört öğün yemek dahil.

Önemli Not: Platon diyaloglarının tamamına yakını Türkçe’de mevcut. Gene de, ikincil kaynaklara ulaşım için en az bir batı diline hakim olmanız faydalı olacaktır.

Kampta Yer Alacak Hocalar

Bu liste, kamp günü yaklaştıkça genişleyecektir!

  • Tansu Açık – Ankara Üniversitesi DTCF, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
  • Ömer Aygün – Galatasaray Üniversitesi, Felsefe
  • Refik Güremen – Mimar Sinan Üniversitesi, Felsefe
  • Hakan Yücefer – Felsefe
  • Nazile Kalaycı – Hacettepe Üniversitesi, Felsefe
  • Levent Kavas – Yeditepe Üniversitesi

Başvuru için tıklayın!